kezdőoldal    

Bemutatkozunk
REferenciák
Pályázat figyelö
letöltesek

::Végelszámolás

Mikor van helye a végelszámolásnak?

Ha egy gazdasági társaság tulajdonosi köre úgy dönt, hogy már nem kívánja a céget működtetni, gazdasági, adózási, munkaügyi kapcsolatai rendezettek, valamint nem fizetésképtelen, úgy végelszámolással történő megszűntetésének van helye.

Dönthet úgy a taggyűlés, hogy az eddigi törzstőkét nem kívánja felemelni 2016. március 15-ig az előírt 3.000.000,- Ft összegre, ekkor két lehetősége van.

Az egyik, hogy más gazdasági társasággá, betéti társasággá, vagy közkereseti társasággá alakul át, ahol a beltag, illetve a tagok felelőssége korlátlan.

A másik lehetőség, hogy jogutód nélkül, végelszámolással szűnik meg a cég, gazdasági, munkaügyi kapcsolatait lezárja és a fennmaradó vagyont a tagok a betett törzstőke részesedésük arányában megkapják.

Mindkét eljárás jogi képviselő, illetve megfelelő szakértelemmel rendelkező személy közreműködését igényli.

Abban az esetben, ha nem tesz semmit a társaság (ügyvezetője/tulajdonosai) akkor a Cégbíróság észlelve a jogszabály ellenes működést, először felszólítja társaságot – bírság kiszabásának terhével – a jogszabály ellenes állapot megszűntetésére, majd bírságot szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, úgy törvényességi felügyeleti eljárás keretében a Cégbíróság a működéstől eltiltja, a törvény erejénél fogva megszűntnek nyilvánítja a társaságot és elrendeli a kényszertörlési eljárást.

A kényszertörlés elrendelésének törvényben rögzített következménye, hogy a társaság ügyvezetőjét eltiltja az vezető tisztségviselőségtől, amely kiterjed már gazdasági társaságoknál betöltött vezetői szerepére is, ami fájdalmasan érintheti.  Amennyiben a kényszertörlés elrendelésekor nyitott munkaügyi kapcsolatai vannak a társaságnak vagy rendelkezik vagyonelemekkel, felszámolás indul a cég ellen, de a felszámolás elrendelése nem mentesíti az ügyvezetőt az eltiltás következményétől.

 

Tehát Tisztelt Ügyvezető/Tulajdonosok!

Kérem, vegyék komolyan a fentieket és ennek tükrében hozzák meg döntésüket.

 

 

A cégbíróságok felkérése, illetve tulajdonosi megbízásból cégünk illetve munkatársaink végezték- többek között - az alábbi végelszámolásokat:

Apagyi Erdészeti és Földhasznosító Szöv. v.a. Apagy

Benefit Kft. v.a. Budapest

 Dózsa Szövetkezet v. a. Gemzse

 Somogy –Zala Megyei Tégla és Cserépipari Vállalt v.a. Kaposvár

 VMT Export Import Kft. v.a. Budapest

Végelszámolásnál elsőrendűen a tulajdonosi érdekek a meghatározók!

Gordius Consulting Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Részvénytársaság- 1994 ©